Ledarskapscoaching

Copyright 2015 © All Rights Reserved

 

 

 

 

Behöver du en egen coach för att utveckla ditt eget ledarskap?

 

Kanske är du ledare i ett företag eller i en idrottsförening.

Det finns alltid möjlighet att utveckla sitt ledarskap, sin

förmåga att ta fram potential i sina medarbetare eller idrottsutövare.

Behöver du en ”boost” själv för att ta fram din egen potential

som ledare för din verksamhet?

Den här tjänsten är till för dig som på allvar vill förändra ditt

ledarskap till ännu mer coachande eller starta en förändringsprocess

på din arbetsplats. Du får en tuff coach som hjälper dig att upprätthålla

ditt coachande ledarskap och åstadkomma det du vill.

Du är ledaren, du kan din profession, jag coachar dig i din roll som ledare.

 

 

Chefer och ledare på olika nivåer i företag och organisationer.

 

Som ledare är din tid dyrbar. Den tid som du väljer att lägga ned på din egen utveckling behöver därför utnyttjas så effektivt som möjligt. Att använda en egen coach där ni tillsammans jobbar för att nå dina mål är bra. Att välja en erfaren coach som vågar utmana dig med det du måste men allra helst vill slippa är bättre. Men att anlita en coach som hjälper dig att komma till rätta med källan snarare än symptomen är allra bäst

Chefer har ett stort ansvar, ett bra sätt att hantera sin roll som chef och ledare är att anlita en coach. Att få hjälp att i lugn och ro och utan stress få möjlighet att tänka igenom olika alternativ, olika förslag till lösningar eller sätt att se på ett problem med distans kan många gånger vara till stor hjälp.

Att tillsammans med en chefscoach få ta ett steg tillbaka och bolla olika tankar och funderingar kan vara det som ger resultat i ett verkligt läge.

Det kan handla både om personlig utveckling i chefsrollen eller om mer strategisk problemlösning, det vill säga vad man kan tänka sig för utfall vid olika alternativ att utföra sitt ledarskap på.

Syftet är att förbättra prestationsförmågan som chef och ledare för att på så sätt förbättra organisationens resultat.

 

Bra ledare är lönsamma!

 

Ledare och chefer som utvecklar sitt ledarskap vinner mycket på det i sitt dagliga arbete. Att välja att aktivt växa, mogna och kommunicera med sig själv och andra, det påverkar även dina medarbetare. Underställda och överställda kommer att dra många ”växlar” av chefens förändring.

Ledarskapscoaching handlar om, att göra de förändringar som krävs hos dig själv. När du som chef och ledare påverkar dig själv, då påverkar du andra och därmed hela organisationen. Svindlande tanke, Eller hur?

 

Ledarskapscoaching hjälper dig att:

 

  • Bli tydlig, trygg och få tyngd i ditt ledarskap
  • Göra rätt prioriteringar
  • Stärka din självkänsla och ditt (eget) förtroende
  • Kommunicera på rätt nivå
  • Använda alla dina resurser
  • Ändra oönskade beteenden som tex kontroll och prestation

 

 

Kontakta West Coach Consulting för pris och upplägg!