Livscoaching

Copyright 2015 © All Rights Reserved

 

 

 

 

Livscoaching

 

Som livscoach kan jag hjälpa dig med frågor kring hela ditt liv:

jobb, karriär, fritid, familj, hälsovanor, stress, relationer, självkänsla,

oro, rädslor, motivation etc. Du måste inte uppleva att du har något

stort problem i livet men du kanske vill må ännu bättre.

Om du skulle skatta alla de olika bitarna i ditt liv på en skala från 1-10 där

10 är max, ligger alla på 10? Livet är för kort för att inte må så bra som möjligt.

Det kan finnas något i ditt liv som du saknar.

Det kan vara något i ditt liv som du vill ha mer av.

Det kan vara något i ditt liv som du inte vill ha kvar.

Ibland kan det bara vara viktigt att bli påmind om allt du har och bli

bättre på att känna tacksamhet för det. Få hjälp att synliggöra det positiva i ditt liv.

Du behöver inte alltid veta vilka förändringar du vill göra innan du testar

på att bli coachad, det tar vi reda på under resans gång.

 

Vad innebär coaching?

 

Coachingens grund är att skapa medvetenhet. Medvetenhet om vad du är bra på, vad du drömmer om, vad du känner lust till, medvetenhet om vad som ger dig energi och tvärtom. Svaren finns inom dig. Jag hjälper dig att genom öppna, korta och raka frågor finna dina svar, dina frågor och din väg framåt. Livet är nu, om du lever i det förgångna eller framtiden så kommer inget att förändras. Vad du väljer idag är det som du möter i din framtid.

Nästa steg är att agera. Det är först när du gör något som det kan bli en verklig förändring. I coachingprocessen ingår att sätta upp tydliga mål som följs upp kontinuerligt. Mellan samtalen arbetar du med personliga hemuppgifter som vi tillsammans kommer överens om. Aktiviteter som leder dig framåt i din förändringsprocess.

Coachingens syfte är att upptäcka och ta till vara den fantastiska potential som vi människor bär på samt att skapa varaktig förändring som består.

Genom coaching kan utövaren bli mer medveten om sina möjligheter och lösningar, få en starkare optimism och enklare inse att hen alltid står inför val.

 

 

Varför Coaching?

 

Det finns många anledningar till varför man väljer att söka upp en coach.

Du kanske vill ha hjälp med något av följande:

 

  • Lära känna dig själv bättre.
  • Stärka ditt inre och våga mera.
  • Ta beslut och sortera dina tankar.
  • Förändra situationer i livet som du inte trivs i.
  • Hitta ditt inre lugn och bättre hantera stressade situationer.
  • Hitta balans mellan jobb och fritid.
  • Få verktyg för att sätta upp och nå mål.
  • Ta dig an nya utmaningar i livet.

 

Varför välja mig som coach?

 

Jag är bra på att lyssna in vad som sägs mellan raderna och hittar ofta kärnan i problemen. Min coachingsstil är stödjande men också utmanande. Du ska känna dig trygg och ha förtroende för din coach.

 

Kontakta West Coach Consulting för pris och upplägg!